Καραολή και Δημητρίου 254, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310668899

Υπηρεσίες

Υποθέσεις αδειών οδήγησης

Ανανεώσεις

 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης με δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή

Αντίγραφα – αντικαταστάσεις – μετατροπές

 • Αντικατάσταση με κοινοτικού τύπου
 • Αντικατάσταση με κοινοτικού τύπου χωρίς αναθεώρηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 • Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική
 • Αντίγραφο λόγω απώλειας
 • Αντίγραφο λόγω φθοράς
 • Αντίγραφο λόγω κλοπής
 • Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχθηκε σε αντίστοιχη ΕΕ
 • Μεταβολή προσωπικών στοιχείων
 • Μετατροπή ελβετικής άδειας σε Ελληνική
 • Μετατροπή άδειας οδήγησης άλλων χωρών σε ελληνική
 • Περιορισμός άδειας οδήγησης λόγω συνταξιοδότησης
 • Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους υγείας
 • Άρση κωδικού 114

Αφαιρέσεις αδειών οδήγησης

 • Επαναχορήγηση λόγω ΣΕΣΟ

Υποθέσεις αυτοκινήτων

Αντίγραφα αδειών ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Λόγω κλοπής
 • Λόγω φθοράς
 • Λόγω απώλειας
 • Λόγω αλλαγής ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Μεταβιβάσεις

 • Μεταβίβαση ΕΙΧ
 • Μεταβίβαση ΔΙΧ
 • Μεταβίβαση ΦΙΧ
 • Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου
 • Μεταβίβαση κληρονομικού

Πινακίδες κυκλοφορίας

 • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω απώλειας
 • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς
 • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω κλοπής
 • Προσωρινή ακινησία
 • Οριστική διαγραφή
 • Έκδοση πινακίδων νέου οχήματος

Τρέιλερ

 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΕΙΛΕΡ
 • Μεταβίβαση τρέιλερ
 • Αλλαγή ρυμουλκού σε τρέιλερ
03
01
02
04

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.