Καραολή και Δημητρίου 254, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310668899

Εξοπλισμός Σχολών Οδηγών & ΚΕΘΕΥΟ

Διαθέτουμε όλα τα εποπτικά μέσα που απαιτούνται για την ίδρυση Σχολής Οδηγών, και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών σύμφωνα με τις τελευταίες Υπουργικές αποφάσεις:

 • Καθίσματα για μαθητές.
 • Σχολικούς πίνακες.

Εικονογραφημένους πίνακες που να παριστάνουν σε δύο όψεις και σε τομή τα παρακάτω συστήματα και συγκροτήματα αυτοκινήτου:

 • Τον κινητήρα (πετρελαιοκινητήρα και βενζινοκινητήρα)
 • Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης
 • Το σύστημα διεύθυνσης
 • Το σύστημα πέδησης
 • Το ηλεκτρικό σύστημα
 • Το σύστημα τροφοδοσίας
 • Το σύστημα ψύξης
 • Το σύστημα λίπανσης
 • Καταλύτη με αισθητήρα λ
 • Εικονογραφημένους πίνακες εξαρτημάτων των παραπάνω συστημάτων και συγκροτημάτων αντλίας πετρελαίου ηλεκτρικού διανομέα εκκινητήρα εξαεριωτήρα τροχού συμπλέκτη κτλ.
 • Τομή βενζινοκινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, συμπλέκτη, ημιαξόνια.
 • Οπτικοακουστικά μέσα που δείχνουν τρόπους ορθής οδήγησης, τρόπους εσφαλμένης οδήγησης, τη λειτουργία του κινητήρα και των λοιπών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου κ.τ.λ.
 • Εικονογραφημένους πίνακες πινακίδων σηματοδότησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.
 • Computer και Πολυμέσα για την εκμάθηση του Κ.Ο.Κ σε όλες της γλώσσες της Ευρώπης.
04
03
01
02

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.